Utdelinger av fagpriser og forskningsstøtte 2019

Internasjonal forskningspris:

Professor Lene Vestergaard Hau, institutt for fysikk ved Harvard University i USA.

Hau har en doktorgrad i fysikk fra Universitetet i Aarhus i Danmark, og jobber i dag som forsker ved prestisjetunge Harvard i USA. Hau har ledet et team som lyktes i å bremse en lyspuls til 15 miles/time og fikk lyset til å stoppe helt. De gikk enda lenger da de stoppet og slukket en lyspuls i én del av rommet, og senere gjenopplivet den på et annet sted. I prosessen blir lyspulsen konvertert til en perfekt kopi av stoffet som kan lagres – legges på hylla – omformes, og deretter føres tilbake til lys. Disse resultatene utgjør et nytt paradigme for informasjonsbehandling.

NOK 5 millioner

Nasjonale priser for fremragende undervisning:

Professor Hege Christensen, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

NOK 500 000

Professor Frode K. Hansen, Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo

NOK 500 000

Professor Ivar Rønnestad, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

NOK 500 000

Støtte til Nordisk forskningssamarbeid innen medisin:

Forebygging av alvorlig artrose ved å behandle fokale lesjoner med brusk utviklet ved hjelp av vevsteknikk og tidlig artrose med genterapi.

Prosjektleder: Professor Lars Engebretsen, Universitetet i Oslo. Stab: Stipendiat Jan E. Brinchmann, Universitetet i Oslo, professor Helena Brisby, Universitetet i Gøteborg et.al.

NOK 10 millioner

Økt beinregenerering ved in vivo målretting av skjelett-stamceller.

Prosjektleder: Professor Moustapha Kassem, Syddansk Universitet. Stab: Professor Rigmor Solberg, professor Harald T. Johansen, Universitet i Oslo.

NOK 10 millioner

Støtte til studentaktiv forskning:

Fra vugge til grad

Ansvarlig, professor Vigdis Vandvik m. fl. Universitetet i Bergen.

NOK 1.5 millionerover en treårsperiode

Studentaktiv osteoporoseforskning

Ansvarlig, professor Arnulf Langhammer m. fl., NTNU.

NOK 1.5 millionerover en treårsperiode

Utvikling av et høy-arktisk, tverrfaglig feltlaboratorium for forskning og undervisning

Ansvarlig, førsteamanuensis Pernille B. Eidesen, UNIS.

NOK 1.5 millionerover en treårsperiode

IceFinse – feltkurs om Arktisk klima med fokus på student aktiv forskning

Ansvarlige: Professor Kerim Nisancioglu, Dr. Anne-Katrine Faber Universitetet i Bergen og Bjerknessentret for klimaforskning, Bergen.

NOK 1.5 millionerover en treårsperiode