Styret i Olav Thon Stiftelsen

Styret per 10.12.2018

Olav Thon. Foto: Katrine Lunke/APELAND
Styrets leder

Olav Thon

Olav Thon er styrets leder i Olav Thon Stiftelsen. Konsernsjef i Olav Thon Gruppen. Han overførte mesteparten av sine verdier til Olav Thon Stiftelsen i 2013.

Bilde av Ragnar Østensen. Medlem av Olav Thon Stiftelsen.
Nestleder

Ragnar Østensen

Nestleder i Olav Thon Stiftelsen. Advokat i Albaran AS.

Sissel Berdal Haga. Foto.
Styremedlem

Sissel Berdal Haga Thon

Styremedlem i Olav Thon Stiftelsen. Tingrettsdommer. Designansvarlig i Olav Thon Gruppen.

Foto av Ole-Christian Hallerud.
Styremedlem

Ole-Christian Hallerud

Styremedlem i Olav Thon Stiftelsen. Visekonsernsjef og konserndirektør eiendom i Olav Thon Gruppen.

Dag Tangevald-Jensen. Foto.
Styremedlem

Dag Tangevald-Jensen

Styremedlem Olav Thon Stiftelsen. Konserndirektør økonomi/administrasjon i Olav Thon Gruppen.

Arne B. Sperre. Foto.
Styremedlem

Arne Blikstad Sperre

Styremedlem i Olav Thon Stiftelsen. Konserndirektør finans i Olav Thon Gruppen.

Rolf W. Markussen. Foto.
Styremedlem

Rolf W. Markussen

Styremedlem i Olav Thon Stiftelsen. Partner i advokatfirma Grette.

Morten Thorvaldsen. Foto.
Varamedlem

Morten Thorvaldsen

Varamedlem i Olav Thon Stiftelsen. Konserndirektør hotell og restaurant i Olav Thon Gruppen.

Thomas Rønning. Foto.
Varamedlem

Thomas Rønning

Varamedlem i Olav Thon Stiftelsen. Direktør, Forvaltning Kjøpesenter.

Foto Geir Thorvaldsen. HR Direktør Olav Thon Gruppen.
Daglig leder

Geir Thorvaldsen

Daglig leder i Olav Thon Stiftelsen. Direktør human resources i Olav Thon Gruppen.