Hvordan søke støtte til allmennyttige formål

Olav Thon Stiftelsen har siden 2013 delt ut støtte til ulike formål som er samfunnsbyggende bidrag i Norge. Styret tildeler støtte til allmennyttige formål iht. vedtekten.

Stiftelsen kan støtte formål innen allmennyttige formål og erverv/oppføring av fast eiendom til bruk i allmennyttige formål. Formålene må være i Norge.

Innhold i søknadsskjemaet

Søknad om støtte kan bare skje etter fastsatte retningslinjer og må inneholde følgende informasjon:

Hvem søker du på vegne av?

 • En virksomhet (organisasjon, selskap eller forening)
 • Privatperson

Gjelder søknaden: 

 • Politisk/religiøst formål?
 • Individuelle studier, ekspedisjoner, deltagelse i konkurranser eller lignende?
 • Oppsetting av konserter, teaterforestillinger og/eller utstillinger?
 • Drift og/eller ordinært vedlikehold?
 • Sponsorvirksomhet, gaver og/eller premier i forbindelse med lotteri?
 • Tiltak som er en naturlig del av offentlig sektors ansvar?
 • Er formålet i Norge?
 • Oppføring av fast eiendom til bruk i allmennyttige formål?

Søknadsbeløp og budsjett:

Søknadsbeløp, budsjett og hvor stor andel i kroner av budsjettet dekker honorar eller lønnsutgifter.

Om søker:

 • Navn/selskap
 • Organisasjonsnummer, hvis det er en virksomhet
 • Adresse
 • Evt. nettside
 • Kontaktperson
 • Telefonnummer og e-postadresse

Beskrivelse av prosjektet:

 • Kan tiltaket knyttes til et geografisk sted? Evt. hvor?
 • Er søker en medlemsorganisasjon? Evt. hvor mange medlemmer har dere?
 • Tittel på formålet
 • Kort beskrivelse av formålet
 • Er det påregnet dugnadstimer?
 • Er det søkt om midler til dette formålet tidligere hos Olav Thon Stiftelsen eller Olav Thons Legat?
 • Er det søkt støtte til dette formålet fra andre finansieringskilder/samarbeidspartnere? Evt. hvilke?
 • Har du / din organisasjon søkt støtte til Olav Thon Stiftelsen eller Olav Thons Legat for andre formål eller prosjekter?

Opplasting av vedlegg

 • Søknad
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Evt. andre vedlegg

Når søknaden er sendt inn vil du motta en kvittering som oppsummerer søknaden.

Retningslinjer for hvem som mottar støtte

Støtte kan ikke ytes politiske eller religiøse formål. Styret bestemmer størrelsen på den årlige utdelingen.

Støtte til allmennyttige formål skal finne sted i henhold til nærmere retningslinjer gitt av Olav Thon. Styret står for øvrig fritt til å bestemme hvilke av formålene som til enhver tid skal støttes og på hvilken måte støtten skal ytes.

Søknadsbehandling

Det er to frister for å søke støtte til allmennyttige formål: 31. mars og 30. september.

Tildelinger foretas i juni og desember samme år.

Bekreftelse på mottagelse sendes når søknaden er registrert.
Etter behandling sendes tilbakemelding pr e-post.

Oppfølging

Stiftelsen bes underrettet dersom det oppstår forsinkelser i prosjektet i forhold til oppgitt tidsramme.

Stiftelsen imøteser sluttrapport om anvendelsen av de tildelte midler, med oversikt over totale kostnader og finansiering.

Det bes utformet et kort sammendrag med presentasjon av prosjektet, gjerne med bilder og henvisning til presseomtale mv., som kan publiseres på stiftelsens nettsider.

Stiftelsen støtter bl.a. ikke

 • Individuelle studier, ekspedisjoner, deltagelse i konkurranser o.l.
 • Oppsetting av konserter, teaterforestillinger, utstillinger.
 • Drift og ordinært vedlikehold.
 • Sponsorvirksomhet, gaver og premier i forbindelse med lotteri.
 • Tiltak som er en naturlig del av offentlig sektors ansvar.

2014 - 2022

Tildelinger av allmennyttige formål 2022

Olav Thon Stiftelsen har siden 2013 delt ut støtte til ulike formål som er samfunnsbyggende bidrag i Norge.

Read article "Tildelinger av allmennyttige formål 2022"