Følgende priser kan utdeles

Søknad om tildeling av fagspriser og forskningsstøtte etter § 7a kan bare skje i henhold til utlysning.
§ 7a: Støtte kan ytes til formål innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde.

Som en del av de midler som styret måtte stille til rådighet for dette formål kan det utdeles følgende priser:

  • Inntil 10 priser, hver på NOK 500 000 – femhundretusen –, kan tildeles norske og utenlandske akademiske forskere som yter fremragende undervisning av studenter innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde ved norske læresteder. Midler kan også utdeles til forskningsprosjekter, under forutsetning om videreformidling av den ervervede kunnskap ved norske læresteder. Styret skal oppnevne et faglig råd på tre medlemmer utvalgt blant medlemmer av Det Norske Vitenskapsakademi, som skal gi innstilling til styret om tildelinger. Rådet skal være bredt sammensatt innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde.
  • En internasjonal pris på NOK 5 000 000 – femmillioner – kan tildeles for fremragende forskning innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde. Styret skal oppnevne et faglig råd på tre medlemmer, som skal gi innstilling til styret om tildeling. Rådets leder skal velges blant medlemmene av Det Norske Vitenskapsakademi. Øvrige medlemmer skal vekselvis velges blant medlemmene av de andre nordiske vitenskapsakademier. Tildeling er ikke begrenset til de nordiske land. Styret kan gi nærmere føringer for prisen.

Utlysning i henhold til § 7 a skjer hvert år omkring april måned.

Utlysning for 2023

blir kunngjort omkring april 2022

Siste utlysning
Siste utlysning

2015 - 2020

Utdelinger av fagpriser og forskningsstøtte

Olav Thon Stiftelsen ble etablert i desember 2013. Olav Thon Stiftelsen deler årlig ut priser til personer og forskningsprosjekter som har utmerket seg spesielt innen sine fagområder i Norge og i utlandet.

Read article "Utdelinger av fagpriser og forskningsstøtte 2020"

Artikkel i Nature 2017

Olav Thon Stiftelsen

En gammel viking anerkjenner utmerket internasjonal vitenskap.

Read article "En gammel viking anerkjenner utmerket internasjonal vitenskap."

Fagråd for forskningspriser og forskningsstøtte, og faglig-vitenskapelig rådgiver

Read article "Fagråd for forskningspriser og forskningsstøtte, og faglig-vitenskapelig rådgiver"