Om Olav Thon Stiftelsen

I 2013 overførte Olav Thon mesteparten av sin eiendom, aksjer i Olav Thon Gruppen AS til en verdi av 25 milliarder kroner, til Olav Thon Stiftelsen.

– Det er viktig for meg at Olav Thon Gruppen forvaltes best mulig i framtiden, slik at virksomheten gir sikre arbeidsplasser for alle ansatte, og samtidig kan virke for de allmennyttige formål som jeg ønsker å støtte og for samfunnet for øvrig. Min konklusjon er at det å sikre en fortsatt samlet utvikling av Olav Thon Gruppen, samtidig som deler av det resultat virksomheten skaper utdeles til ulike allmennyttige formål, er det beste samfunnsbyggende bidrag jeg kan gi, sa Olav Thon da han opprettet Stiftelsen.

Formålet med Olav Thon Stiftelsen er å utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Olav Thon Gruppen AS og dets underliggende virksomheter, samt å dele ut midler til allmennyttige formål.

Hvert år kan det deles ut inntil 100 millioner kroner til formål definert i stiftelsens vedtekter.

De største tildelingene av pengene går til forebygging av muskel- og skjelettlidelser og fremragende undervisning innen alle fag og alle undervisningsnivåer.

Olav Thon Stiftelsens første utdeling av fagpriser og forskningsstøtte foregikk i mars 2015.

Tildelinger under andre allmennyttige formål skjer to ganger per år. Les mer her.