Forskningsstøtte

Universitetets aula. Foto.

Informasjon om
vedtektsendringer §7

Olav Thon Stiftelsen har endret sine vedtekter.
Ny prosedyre skal besluttes i styret inneværende år.

Årets forskningsstøtte 2022

Støtter forskning på muskel- og skjelettsykdom

Olav Thon Stiftelsen går nå tungt inn i finansieringen av et nytt forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskel- og skjelettsykdommer.

Read article "Olav Thon Stiftelsen med storstilt støtte til forskning på muskel- og skjelettsykdommer"

2015 - 2022

Tidligere utdelinger av fagpriser og forskningsstøtte

Olav Thon Stiftelsen ble etablert i desember 2013. Olav Thon Stiftelsen deler årlig ut priser til personer og forskningsprosjekter som har utmerket seg spesielt innen sine fagområder i Norge og i utlandet.

Read article "Utdelinger av fagpriser og forskningsstøtte 2022"

Årets forskningspriser 2022

Årets vinnere av Olav Thon Stiftelsen 2022

For åttende år på rad deler Olav Thon Stiftelsen ut priser til internasjonal forskning og undervisning nasjonalt for 2022.

Read article "Årets vinnere av Olav Thon Stiftelsen 2022"

Olav Thon Stiftelsens prisutdeling 2020

Torsdag 5. mars 2020 ble Olav Thon Stiftelsens årlige prisutdeling holdt i Universitetets Aula i Oslo.

Read article "Olav Thon Stiftelsens prisutdeling 2020"

Article as seen in Nature 2017

Olav Thon Foundation

An old viking rewards excellent science.

Read article "AN OLD VIKING REWARDS EXCELLENT SCIENCE"

2020

For sjette år på rad deler Olav Thon Stiftelsen ut priser til forskning og fremragende undervisning innen de matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområdene. Bilder fra prisutdelingen 2020 avholdt i Universitetes Aula, Oslo.

Foto: Terje Heiestad/UiO

2019

For femte år på rad deler Olav Thon Stiftelsen ut priser til forskning og fremragende undervisning innen de matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområdene. Bilder fra prisutdelingen 2019 avholdt i Universitetes Aula, Oslo.

Foto: Terje Heiestad/UiO

2018

Prisvinner av Olav Thon Stiftelsen 2018 deltok på en formell seremoni avholdt i Universitetes Aula, Oslo.

«Seremonien var veldig hyggelig. Jeg håper den var til inspirasjon for alle de som vant prisene, og for de som kan vinne priser i fremtiden», sier Olav Thon.

Foto: Katrine Lunke/APELAND.