Årets forskningsstøtte 2022

Olav Thon Stiftelsen med storstilt støtte til forskning på muskel- og skjelettsykdommer

Olav Thon Stiftelsen går nå tungt inn i finansieringen av et nytt forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskel- og skjelettsykdommer. Denne forskningssatsningen vil gi bedre behandling for store pasientgrupper.

Bilde av Bergsmark, Thon og Haavardsholm
Kjetil Bergsmark, Klinikkleder ved Diakonhjemmet sykehus, Olav Thon, styreleder i Olav Thon Stiftelsen og senterleder ved REMEDY Espen A. Haavardsholm. Foto: Diakonhjemmet Sykehus

Olav Thon Stiftelsen har gjennom flere år utdelt midler til medisinsk forskning og andre større allmennyttige formål, samt til fjellvandring og friluftsliv via Olav Thons DNT-stiftelse.

Det har tidligere vært et misforhold mellom de belastninger og kostnader sykdommene har for individ og samfunn, og forskningsmidler tildelt fagfeltet.

Olav Thon, Styrets leder

Nytt forskningssenter

Diakonhjemmet sykehus etablerer nå et forskningssenter for klinisk behandling, som ledd i en langsiktig satsning fra Forskningsrådet. Senteret har fått navnet REMEDY – Center for treatment of Rheumatic and Musculoskeletal Diseases, og starter opp våren 2022.

Olav Thon Stiftelsen vil støtte forskningssenteret med 4 millioner kroner per år i inntil 8 år, totalt 32 millioner kroner, og gir dermed et stort løft til forskning innen dette fagfeltet.

– Dette er en tillitserklæring til et miljø som har satset på å gjennomføre forskningsprosjekter av høy internasjonal kvalitet. Vi ser frem til samarbeidet med Olav Thon Stiftelsen, og er svært takknemlig for Olav Thons store engasjement for muskel- og skjeletthelse og dette konkrete bidraget fra Olav Thon Stiftelsen, sier klinikkleder Kjetil Bergsmark ved Diakonhjemmet sykehus.

Olav Thons innsats

Olav Thon Stiftelsen ble etablert i 2013, og et hovedformål er å støtte allmennyttige formål. Stiftelsens vedtekter ble på slutten av 2021 endret, slik at den årlige utbetalingen økes fra 50 millioner kroner til 100 millioner kroner. Halvparten av denne rammen skal nå øremerkes muskel- og skjelettformål, som et ledd i stifteren Olav Thons langvarige engasjement i de samfunnsmessige konsekvensene av muskel- og skjelettsykdommer.

Nasjonal og internasjonal betydning

REMEDY-senteret vil koordinere et nasjonalt nettverk av sykehusavdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner. Senteret støttes også av Forskningsrådet gjennom en ordning ment å gi internasjonalt ledende miljøer særlig gode rammebetingelser.

– Vår ambisjon er å bedre behandlingen for pasienter med muskel- og skjelettsykdommer. Midlene fra Forskningsrådet og Olav Thon Stiftelsen er helt avgjørende for å lykkes. Vi kan nå igangsette en rekke planlagte forskningsprosjekter, og tildelingen vil medvirke til at resultatene raskt overføres til daglig praksis i helsetjenesten, sier professor Espen A. Haavardsholm, som skal lede senteret.