Årets forskningspriser 2022

Årets vinnere av Olav Thon Stiftelsen 2022

Olav Thon Stiftelsen har etter innstilling fra stiftelsens fagråd under ledelse av rektor Svein Stølen, Universitetet i Oslo, besluttet å dele ut én internasjonal forskningspris og tre nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning for 2022.

Foto av Olav Thon.
Olav Thon under prisutdeling i 2020. Foto: Gry Traaen

Olav Thon gratulerer årets prisvinnere.

De bistår alle med fremragende, vitenskapelige innsats på svært viktige områder.

Olav Thon, Styrets leder.

Vinner av Olav Thon Stiftelsens internasjonale forskningspris 2022

Olav Thon Stiftelsens forskningspris innen naturvitenskap og medisin, tildeles professor Anders M. Dale (f. 1964 i Norge), Universitetet i California, San Diego, USA, og professor II ved Universitetet i Oslo.

Han tildeles prisen på bakgrunn av sin utstrakte forskning innen nevrologi, særlig i studier av hjernens funksjoner, aldersrelaterte endringer i hjernen og derved for fagområdet gerontologi. Hans betydning som forsker strekker seg langt utover USAs grenser og Dale er i dag blant de verdensledende på sitt forskningsfelt.

Professor Anders M. Dales forskning har vært medvirkende til å utvikle bedre muligheter for å diagnostisere og behandle Alzheimers sykdom, noe som har fått betydning for klinisk praksis. Dale har bidratt til grunnleggende kunnskap om hjernens funksjon, gjennom forskning på utvikling av og genetiske utgangspunkt for hjernens struktur og funksjon, spesielt i forhold til aldersrelaterte endringer og underliggende hjernesykdommer.

Prisen er på 5 millioner NOK.

Vinnere av Olav Thon Stiftelsens nasjonale pris for fremragende undervisning 2022

1. Førstelektor Tone Fredsvik Gregers, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Tone F. Gregers (f. 1972) er en fremragende underviser som hele tiden søker å utvikle seg selv som universitetslærer til beste for studentenes læring. Gregers utmerker seg særlig i sin forskende tilnærming til undervisning. Hun legger stor vekt på å kunne dokumentere og analysere hva som gir best effekt i læring. Dette gjør hun ikke kun for sitt eget arbeid, men også gjennom et målrettet arbeid for å utvikle et kunnskapsbasert kollegamiljø med sikte på høyest mulig kvalitet i undervisningen. Gregers har allerede satt dype spor etter seg i undervisningen i biologi og på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo.

2. Professor Vigdis Vandvik, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Vigdis Vandvik (f. 1968) har i syv år vært leder for Senter for fremragende utdanning – bioCEED – samtidig som hun har undervist og veiledet studenter fra grunnivå og opp til doktorgrad. Hun er en særlig dyktig og engasjert underviser, veileder, mentor og utdanningsleder og vektlegger kontinuerlig utvikling av egen praksis i tråd med moderne metoder og pedagogisk tenkning. Som emne- og kursansvarlig har hun videreutviklet studenters mulighet for å få reelle forskningserfaringer og trening i allmenn formidling av forskning på høyt nivå.

3. Professor Sigbjørn Hervik, Institutt for matematikk og fysikk, Universitetet i Stavanger

Sigbjørn Hervik (f. 1976) er en meget engasjert universitetslærer i matematikk og fysikk. Han har undervist på alle nivå – også på ungdomsskoletrinnet – og han mottar bestandig fremragende evalueringer fra studentene for undervisnings-innsatsen. Hervik er ellers også en meget aktiv forsker på internasjonalt nivå i sitt felt. Denne spennvidden i engasjement og interesser, fra svært teoretisk forskningsarbeid til matematikk og fysikkformidling på alle nivåer, er en kombinasjon som ses svært sjeldent. Sigbjørn Hervik ble 31 år gammel landets yngste professor i matematikk. Han avla doktorgrad ved Cambridge University i 2004.

Den nasjonale prisen for fremragende undervisning er på NOK 500 000,- til hver vinner.

Les pressemeldingen her.

Les mer om årets forskningsstøtte 2022.