Utdelinger av fagpriser og forskningsstøtte 2020

Internasjonal forskningspris:

Instituttleder, professor II Vilhelm A. Bohr, Nasjonalt institutt for aldring, Maryland, USA og København Universitet, Danmark

Vilhelm A. Bohrs viktigste bidrag har vært på området DNA-reparasjon. Han har arbeidet med mange aspekter ved DNA-skader og prosesseringen av disse i pattedyrceller, og har utviklet en mye brukt metode for analyse av DNA-reparasjon i individuelle gener. Vilhelm Bohr fant at det er de aktive genene som fortrinnsvis blir reparert. Denne observasjonen var et stort fremskritt i forståelsen av den tette samhandlingen mellom DNA-reparasjon og transkripsjon, en prosess som kalles transkripsjonskoblet reparasjon. Bohr er opptatt av mekanismene ved prosessering av DNA-skader, og spesielt på nukleotidutkuttingsreparasjon og transkripsjonskobling. Et hovedtema er å belyse hvordan disse prosessene endres i forhold til aldring.

NOK 5 millioner

Nasjonale priser for fremragende undervisning:

Førstelektor Cathrine W. Tellefsen, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo

Cathrine Tellefsen er en fremragende underviser som samtidig er opptatt av å tilrettelegge for at andre skal kunne utvikle seg som undervisere. Hun arbeider systematisk med «systemendring» for å heve undervisningskvaliteten, særlig ved MN-fakultetet, men også ved universitetet generelt, nasjonalt og internasjonalt.

NOK 500 000

Professor Tom Lindstrøm, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

Tom Lindstrøm er en strålende lærebokforfatter og underviser som har satt sitt preg på og reformert undervisningen i matematikk ved Universitetet i Oslo og ved andre universiteter i Norge og Norden. Hans innsats har hatt stor betydning for store grupper av studenter i realfag gjennom flere tiår.

NOK 500 000

Professor Siri Fjellheim, Institutt for plantevitenskap, Fakultet for biovitenskap, NMBU

Siri Fjellheim har i flere år vært en aktiv pådriver for å utvikle undervisningsformer som er tilpasset det pensum som skal undervises. Spesielt har hun vært aktiv i å utvikle ulike former for flipped classroom-undervisning med bruk av små videoforelesninger sammen med studentaktiv undervisning i den strukturerte undervisningstiden for både små og store studengrupper.

NOK 500 000

Støtte til Nordisk forskningssamarbeid innen medisin:

La oss lage bein – 3D-printing som et verktøy for beinregenerering

Prosjektleder: Professor Kamal Mustafa, Klinisk odontologisk forskning, Universitetet i Bergen, Norge. Stab: Ass. professor Susanna Miettinen, Det medisinske fakultet, Tampere universitet, Finland, og Cecilie Gudveig Gjerde, Universitetet i Bergen.

NOK 9,8 millioner Over en fireårsperiode

Hvordan kan vi regenerere hvit substans i den voksne menneskehjernen?

Prosjektleder: Professor Steve Goldman, Københavns universitet, Danmark. Stab: Ass. professor Goncalo Castelo-Branco, Fabio Badivia Pohl, Karolinska Institutet, Sverige, og Rossana Foti, Københavns Universitet.

NOK 10 millionerOver en fireårsperiode

Støtte til studentaktiv forskning:

CardioLearn: Fremtidens kardiologi utviklet gjennom studentaktiv forskning

Ansvarlig: Førsteamanuensis Jan Magnus Aronsen, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, doktorgradsstudent Jonas Skogestad, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

NOK 1.8 millionerover en treårsperiode

Hvordan bevare spesialiserte arter i en verden i endring?

Ansvarlige: Professor Tone Birkemoe, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, professor Siri Fjellheim, Fakultet for biovitenskap og professor Anne Sverdrup-Thygeson, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU.

NOK 820 000over en treårsperiode

Marin kompetanse for det 21. århundret. En ny visjon for utdanning og opplæring i maringeologi og paleoseaongrafi.

Førsteamanuensis Helga Flesche Kleiven og professor Ulysses Ninnemann, Institutt for Geovitenskap og Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen.

NOK 1,45 millionerover en treårsperiode