Utdelinger av fagpriser og forskningsstøtte 2015

Internasjonal forskningspris:

Professor Judith Campisi, Buck Institute for Research on Aging, California, USA.

Campisi har forsket på aldring og har identifisert mekanismer som påvirker utviklingen av kreft og andre aldringsrelaterte sykdommer.

NOK 2.5 millioner

Professor Yosef Shiloh, The Shiloh Laboratory, Tel Aviv University, Israel.

Shiloh forsker på stoffer som skader vårt arvemateriale (DNA), og søker å forstå hvordan de skadelige virkningene av disse stoffene kan motvirkes.

NOK 2.5 millioner

Nasjonale priser for fremragende undervisning:

Professor Anders Malthe-Sørenssen, Universitetet i Oslo.

Malthe-Sørenssen har modernisert fysikkundervisningen ved Universitetet i Oslo med basis i tilgjengelig forskning.

NOK 500 000

Professor Edvin Schei, Universitetet i Bergen.

Schei har vært en pioner i å introdusere praksis og profesjonsutøvelse tidlig og som en integrert del av medisinstudiet ved Universitetet i Bergen.

NOK 500 000

Støtte til undervisningsrelaterte forskning tildeles følgende fire fagmiljøer:

«Drug Discovery & Design: samstemt forskning og utdanning i medisinsk kjemi»

v/ førsteamanuensis Jørn H. Hansen, Universitetet i Tromsø.

NOK 500 000

ReleKvant

v/ Studentaktiv forskning, professor Carl Angell, professor Ellen K. Henriksen og førstelektor Cathrine W. Tellefsen, Universitetet i Oslo.

NOK 870 000over en toårsperiode

«e-ZFbok som nytt undervisningskonsept»

v/ professor Peter Aleström og professor Charles McLean Press, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås.

NOK 1.5 millionerover en treårsperiode

«StudForsk: program for studentaktive forskningsprosjekter ved Institutt for matematiske fag»

v/ professor Aslak B Buan, professor Petter Bergh og professor Mats Ehrnström, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.

NOK 1.5 millionerover en treårsperiode