Utdelinger av fagpriser og forskningsstøtte 2018

Internasjonal forskningspris:

Professor emeritus Riitta Hari, Aalto University, Finland

Professor Riitta Hari er en svært anerkjent og fortsatt meritterende forsker innen studier av menneskehjernen og har stått bak flere gjennombrudd innen fagfeltet. Siden tidlig på 1980-tallet har Hari vært en pioner til å bruke MEG til å kartlegge hjernens aktivitet. Ved hjelp av MEG har Hari gitt oss ny og fundamental kunnskap om den menneskelige hjernen.

NOK 5 millioner

Nasjonale priser for fremragende undervisning:

Professor Karl Inne Ugland, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

NOK 500 000

Professor Atle Rotevatn, Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

NOK 500 000

Professor Morten Hjorth-Jensen, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo

NOK 500 000

Professor Helge Drange, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

NOK 500 000

Professor Tone Bratteteig, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

NOK 500 000

Støtte til Nordisk forskningssamarbeid innen medisin:

Development of antibiotic resistance in bacterial biofilms.

Ansvarlig: Professor Dan I. Andersson, Uppsala universitetet. Partnere: Professor Hanne Ingmer, Københavns Universitet, og professor Pål Jarle Johnsen, Universitetet i Tromsø.

NOK 10 millionerover en fireårsperiode

Discovering new therapeutic targets and drugs to combat AMR tuberculosis: proteomics characterization and drug screening of mycobacterium – infected macrophages.

Ansvarlig: Professor Trude Helen Flo, NTNU, Trondheim. Partner: Ass. professor Maria Lerm, Linköpings universitet

NOK 10 millionerover en fireårsperiode

Born in the twilight of antibiotics: fighting antimicrobial resistance in preterm infants.

Ansvarlig: Professor Fernanda Petersen, Universitetet i Oslo. Partnere: Professor Gorm Greisen, København Universitet, og professor Anders P. Håkansson, Lunds universitet.

NOK 10 millionerover en fireårsperiode

Støtte til studentaktiv forskning:

Student-dreven forskning for bedre realfagsutdanning

Førsteamanuensis Marcos Danny Caballero, professor Anders Malthe-Sørenssen og kontorsjef Sunniva Rose, Universitetet i Oslo.

NOK 1.5 millionerover en treårsperiode

Klinisk vurderingskompetanse – overføring av naturvitenskap til sykepleierens praksis

Professor Hilde Eide, professor II Anne Moen, høgskolelektor Kirsten Røland Byermoen og høgskolelektor Ösp Egilsdottir, Høgskolen i Sørøst-Norge.

NOK 1.5 millionerover en treårsperiode

Organ på chip koblet til massespektrometri: Et effektivt verktøy for å utvikle og teste legemidler

Professor Steven Ray H. Wilson og professor Stefan Krauss, Universitetet i Oslo

NOK 1.4 millionerover en treårsperiode