Utdelinger av fagpriser og forskningsstøtte 2017

Internasjonal forskningspris:

Professor Jan Hoeijmakers, Erasmus Medical Centre, Erasmus University Rotterdam, Nederland

Hoeijmakers er uten tvil en av vår tids mest betydningsfulle forskere innen molekylær genetikk. Ved sin forskning har han oppnådd internasjonal anerkjennelse for å ha klarlagt viktige mekanismer for reparasjon av arvestoffet DNA. Han har vist hvordan skader på DNA blir oppdaget av spesifikke proteiner og hvordan de skadete delene av DNA fjernes og erstattes. Jan Hoeijmakers har også levert en rekke banebrytende studier som indikerer at DNA-reparasjon er av avgjørende betydning for å motvirke utvikling av kreft og tidlig aldring.

NOK 5 millioner

Nasjonale priser for fremragende undervisning:

Professor Anne Berit Guttormsen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

NOK 500 000

Professor Knut Mørken, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

NOK 500 000

Professor Are Rachløw, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo.

NOK 500 000

Støtte til Nordisk forskningssamarbeid innen medisin, med vekt på Alzheimers og Parkinsons sykdommer:

Brain aquaporins: Novel therapeutic targets for Parkinson’s disease (Akvaporiner i hjernen: Nye behandlingsmål for Parkinsons sykdom)

Ansvarlig: Professor Mahmood Amiry-Moghaddam, Universitetet i Oslo. Samarbeidspartnere: Professor Jari Koistinaho, University of Eastern Finland, førsteamanuensis Tarja Malm, University of Eastern Finland, førsteamanuensis Laurent Roybon, Lunds universitet, Sverige.

NOK 10 millionerover en fireårsperiode

Microglia – potential therapeutic target to modify Alzheimer’s disease?/ (Mikroglia – mulig behandlingsmål for Alzheimers sykdom?)

Ansvarlig: Professor Henrik Zetterberg, Göteborgs universitet, Sverige. Samarbeidspartnere: førsteamanuensis Oskar Hansson, Lunds Universitet, Sverige, Professor Lars Nilsson og Professor Anders Fjell, Universitetet i Oslo, Professor David Brooks, Aarhus universitet, Danmark.

NOK 10 millionerover en fireårsperiode

Early biomarkers of Alzheimer’s disease using single-molecule detection (Påvisning av enkeltmolekyler som tidlige biomarkører for Alzheimers sykdom

Ansvarlig: Professor II Nenad Bogdanovic, Universitetet i Oslo. Samarbeidspartnere: Seniorprofessor Lars Terenius, førsteamanuensis Vladana Vukojevic, Karolinska instituttet, Sverige.

NOK 10 millionerover en fireårsperiode

Støtte til studentaktive forskningsprosjekter:

Tverrfaglige «grand challenges» for studenter

Professor Anders Malthe-Sørenssen, Fysisk institutt, førsteamanuensis Marianne Fyhn, Institutt for biovitenskap og professor Bjørn Jamtveit, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

NOK 1.5 millionerover en treårsperiode

Studentaktiv forskning innen prosjektet Zpath

Professor Farid Ould-Saada, forsker Magnar K. Bugge og postdoktor Eirik Gramstad, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo.

NOK 1.5 millionerover en treårsperiode

Harvard Kreftforskning: Partnerskap for fremragende utdanning og forskning

Professor Lars Akslen, postdoktor Elisabeth Wik CCBIO, Universitetet i Bergen.

NOK 1.5 millionerover en treårsperiode

Numerisk kompetanse og studentaktiv forskning

Sigrunn Eliassen, førsteamanuensis, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen. Prosjektet støttes med i alt NOK 1,4 millioner over 3 år.

NOK 1.4 millioner over en treårsperiode

Save your patient

Førsteamanuensis Brita Pukstad, Institutt for Kreftforskning og Molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet/NTNU.

NOK 485 000fordelt på tre år