Olav Thon Stiftelsen

Portrett av Olav Thon. Foto.Portrett av Olav Thon. Foto.

Årets forskningsstøtte 2022

Støtter forskning på muskel- og skjelettsykdom

Olav Thon Stiftelsen går nå tungt inn i finansieringen av et nytt forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskel- og skjelettsykdommer.

Read article "Olav Thon Stiftelsen med storstilt støtte til forskning på muskel- og skjelettsykdommer"

Årets forskningspriser 2022

Årets vinnere av Olav Thon Stiftelsen 2022

For åttende år på rad deler Olav Thon Stiftelsen ut priser til internasjonal forskning og undervisning nasjonalt for 2022.

Read article "Årets vinnere av Olav Thon Stiftelsen 2022"

Det er to frister for å søke støtte til allmennyttige formål:

31. mars og

30. september.

Tildeling foretas i juni og desember samme år.

Hvordan søke støtte til allmennyttige formål

2014 - 2022

Tildelinger av allmennyttige formål 2022

Olav Thon Stiftelsen har siden 2013 delt ut støtte til ulike formål som er samfunnsbyggende bidrag i Norge.

Read article "Tildelinger av allmennyttige formål 2022"

Stiftelsens leder

Om Olav Thon

Olav Thon ble født i Ål i Hallingdal i 1923. Tidlig i tenårene drev han med kjøp og salg av skinn, og som 18-åring startet han pelsbutikken Volvat Pels på Majorstuen i Oslo. Han kjøpte sin første bygård i Oslo i 1950. Denne eiendommen er i dag kjøpesenteret Arkaden Shopping som ligger i Karl Johans gate.

Om Olav Thon

Olav Thon Stiftelsens prisutdeling 2020

Torsdag 5. mars 2020 ble Olav Thon Stiftelsens årlige prisutdeling holdt i Universitetets Aula i Oslo.

Read article "Olav Thon Stiftelsens prisutdeling 2020"

2015 - 2022

Tidligere utdelinger av fagpriser og forskningsstøtte

Olav Thon Stiftelsen ble etablert i desember 2013. Olav Thon Stiftelsen deler årlig ut priser til personer og forskningsprosjekter som har utmerket seg spesielt innen sine fagområder i Norge og i utlandet.

Read article "Utdelinger av fagpriser og forskningsstøtte 2022"