Utdelinger av fagpriser og forskningsstøtte 2016

Internasjonal forskningspris:

Professor Jean-Pierre Changeux, Pasteur-instituttet i Paris, Frankrike

Changeux er en av svært få nålevende forskere som har klart å sette sitt preg på flere vitenskapsgrener. Mange av de begrepene som driver moderne vitenskap, kan spores tilbake til Changeux og hans originale funn. Denne prisen hedrer en forsker som har koblet en dyp forståelse av molekyler og reguleringen av dem til ny innsikt i hjernens funksjon og sykdommer. Denne innsikten har ført til nytenkning rundt behandling av nevrologisk sykdom og vil være til inspirasjon for forskere i mange tiår fremover.

NOK 5 millioner

Nasjonale priser for fremragende undervisning:

Professor Karin Pittman (biologi/akvakultur), Universitetet i Bergen

Pittmann leder kurs på masternivå. I disse kursene forutsettes det at studentene samarbeider med eksterne aktører utenfor universitetet.

NOK 500 000

Professor Vidar Selås (zoologi, økologi, naturforvaltning), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås.

Selås har utviklet kurs på både lave og høyere studienivå i naturforvaltning, hvor studentene som del av disse kursene bor på en forskningsstasjon over tid og får en flerfaglig introduksjon til metodikk med mer i studiet av natur.

NOK 500 000

Professor Inger Njølstad (medisin), UiT Norges arktiske universitet.

Njølstad har utviklet og implementert en ny studieplan for utdanning av leger. Her gis det en vitenskapelig bakgrunn for en endret medisiner-utdanning og om hvordan nye undervisningsformer styrker studenters evne til å håndtere sammensatte (og nye) sykdommer og sykdomstilstander.

NOK 500 000

Professor Hans Petter Langtangen (informatikk), Universitetet i Oslo.

Langtangen har vært en pioner innen innovasjon hva gjelder undervisning i programmering og flere andre felt.

NOK 500 000

Førsteamanuensis Christian Jørgensen (biologi og evolusjonsøkologi), Universitetet i Bergen.

Jørgensen har utviklet aktive dialogbaserte undervisningsformer som er blitt meget anerkjent av kolleger og studenter. Dette kommer særlig frem i jevnlige studentevalueringer.

NOK 500 000

Professor Per Grøttum (medisin), Universitetet i Oslo.

Grøttum har arbeidet med digitale undervisnings- og eksamensformer innen medisinerutdanningen ved UiO.

NOK 500 000

Støtte til Nordisk forskningssamarbeid innen medisin, med vekt på Alzheimers og Parkinsons sykdommer:

«Developing a novel experimental approach to identify subjects at risk for developing Alzheimer’s disease»

Professor Maiken Nedergaard, Universitetet i København og professor Erlend A. Nagelhus, Universitetet i Oslo.

NOK 10 millioner over en fireårsperiode

«Interactions between reelin and amyloid-beta in the entorhinal cortex – A possible initiator of Alzheimer’s disease»

Professorene Menno P. Witter og Cliff Kentros, NTNU, professor Gunnar Gouras, Lunds Universitet og professor Heikki Tanila, University of Eastern Finland.

NOK 10 millionerover en fireårsperiode

«The role of mitochondrial dysfunction in Alzheimer’s Disease: a search for therapeutic strategies»

Professorene Lene Juel Rasmussen og Vilhelm Bohr, Københavns universitet, professor Tone Tønjum Universitetet i Oslo og professor Joakim Lundeberg, Kungliga Tekniska Högskolan og Karolinska Institutet, Stockholm.

NOK 10 millionerover en fireårsperiode

Støtte til nasjonale undervisningsrelaterte forskningsprosjekter:

Studentaktivt forskning

Professor Anna-Lena Kjøniksen (fysikalsk kjemi, ingeniørvitenskap), Høgskolen i Østfold.

NOK 1.5 millionerover en treårsperiode

Smittsomme parasitter hos ville dyr i dyrehagen i Norge: fokus fra et «En helse»-perspektiv (ParaWild)

Professor Lucy Robertson (parasitologi) og universitetslektor John Debenham, NMBU.

NOK 1.2 millionerover en treårsperiode

Økosystem, klima og variasjon i eit «mini-havøkosystem»: Ein vestnorsk fjord

Professor Anna Gro Vea Salvanes (biologi), Universitetet i Bergen.

NOK 1.2 millionerover en treårsperiode
NOK 1.5 millionerover en treårsperiode

Psykiske lidelser og hjerte-karsykdom, overlappende mekanismer

Professor Ole A. Andreassen (medisin), Universitetet i Oslo.

NOK 1.2 millionerover en treårsperiode