Utdelinger av fagpriser og forskningsstøtte 2021

Internasjonal forskningspris:

Direktør og professor Eske Willerslev, Senter for geogenetikk, Københavns universitet, Danmark.

Eske Willerslev er en evolusjonsgenetiker som har etablert nye forskningsfelt og forvandlet vår forståelse av human evolusjon, patogenevolusjon og miljøendringer. Hans forskning har hatt stor innflytelse også på andre fagfelt, som medisin, økologi, arkeologi og miljøvitenskap. Han fører effektivt oppsyn med 11 uavhengige forskningsgrupper i skjæringspunktet mellom genetikk, medisin, geologi og arkeologi. Forskningen fokuserer på å beskrive evolusjonære baner og prosesser som fører til genetisk oppbygging og arkitektur av hjernesykdommer som schizofreni, depresjon og ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder).

NOK 5 millioner

Nasjonale priser for fremragende undervisning:

Førsteamanuensis Sigrunn Eliassen (født 1972), Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen.

Sigrunn Eliassen ble ansatt som førsteamanuensis på Institutt for biovitenskap i 2016, og har allerede en imponerende vitenskapelig produksjon og prosjektledererfaring bak seg på tross av sin unge alder, akademisk sett. Forskningen hennes omkring evolusjon av samarbeid har blitt omtalt som banebrytende over to sider i Nature. Hun har veiledet flere doktorgradsstudenter og mange masterstudenter, og underviser et emne i såkalt atferdsøkologi. De siste årene har hun også hatt rollen som leder for undervisningsutvikling ved instituttet. Hun er en leder som har stått på for felleskapet og for å forbedre kvaliteten i undervisningen som andre gir – ikke minst våren 2020 ved nedstenging av campus hvor hun tok initiativ til og ledet en serie nettmøter for hele undervisningsstaben på instituttet.

NOK 500 000

Førsteamanuensis Anne Kveim Lie (født 1969), Institutt for helse og samfunn Universitetet i Oslo.

Anne Kveim Lie belønnes for sin innsats hvor hun i samarbeid med studenter og kollegaer har løftet undervisningsfaget samfunnsmedisin fra å være et mislikt fag blant studentene til å være et populært fag som engasjerer mange. Og dette skjedde før koronapandemien demonstrerte for hele verden at samfunnsmedisin er et fag med høy medisinsk relevans. Kveim Lie utmerkes også for sin studentaktiviserende og innovative innsats på undervisningsfeltet, for sin nyskapende tilnærming til brukermedvirkning i undervisning, for å ha samarbeidet både med studenter og pasienter om å lage god undervisning i samfunnsmedisin, og for å ha spilt en viktig mentorrolle for studenter gjennom flere år.

NOK 500 000

Førsteamanuensis Tobias Slørdahl (født 1982), Institutt for klinisk og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Tobias Slørdahl har vært initiativtaker og sterk pådriver for revidering av eksamensinnhold og eksamensform på medisinstudiet ved NTNU. Han har en pågående stor forskningsaktivitet innen medisinsk utdanningsforskning hvor han også inkluderer studenter som medforskere. Slørdahl er for øvrig en skattet foreleser og formidler av kunnskap både til studenter, kolleger og pasienter. Slørdahl var allerede i studietiden engasjert i utvikling av medisinstudiet og har hatt stort engasjement for utdanningsforskning gjennom egen undervisning, forskning og veiledning. For dette har han mottatt flere priser både internt ved NTNU og eksternt.

NOK 500 000

Støtte til Nordisk forskningssamarbeid innen medisin:

Ny lokalbehandling av hoftebrudd ved benskjørhet. En regenerativ medisinsk tilnærming for å forbedre implantatfestet i ben med benskjørhet og begrense antall operasjoner.

Prosjektledere: Professor Lars Lidgren, Universitetet i Lund, Sverige og professor Ming Ding, Syd-Dansk universitet, Odense, Danmark.

NOK 10 millionerOver en fireårsperiode

Dekode sårbarhet og konnektivitet i motoriske nevroner i ALS (Amyotrofisk lateralsklerose).

Prosjektledere: Førsteamanuensis/gruppeleder Ioanna Sandvig, førsteamanuensis/gruppeleder Axel Sandvig, NTNU, Norge, ass. professor/dosent Eva Hedlund, Stockholm University, Stockholm, Sverige og samarbeidspartner Dr. Rajeevkumar Nair Raveendran, Kavli Institute for Systems Neuroscience, NTNU.

NOK 10 millionerOver en fireårsperiode