Tildelinger av allmennyttige formål 2018

Aktiv mot kreft

Pusteromsutstyr.

Kr 236 000

Norges Blindeforbund

Human Fussball på Evenes syn- og mestringssenter.

Kr 200 000

Svolvær lysets by

Lyssetting av fiskehjellene som er lokalisert langsmed moloen i Svolvær.

Kr 150 000

Gloster Gladiator 423 stiftelsen

Restaureringsarbeidet på jagerflyet Gloster Gladiator nr.423 fra den Norske Jagevingen - Fomebu.

Kr 1 000 000

Foreningen for Mosjøens forskjønnelse/Brurskanken Turlag

Prosjekt Helgelandstrappa. Foto: Cato Ravatsbakk.

Kr 250 000

Rye Nærmiljøpark

Skatepark i Trondheim.

Kr 200 000

Ljøbrekkas Vener

Restaurering av "Den Trondhjemske Postvei" over Ljøfjellet i Stranda kommune.

Kr 500 000

Bøkeskogen og Kilens venner

Videreutvikle belysningen i Bøkeskogen.

Kr 700 000Forutsatt fullfinansiert prosjekt.

Stiftinga Geirangerfjorden Verdensarv

Opprustning av midterste delen av "Fossestien".

Kr 400 000

Riska Motorsykkelklubb

Bygging av nytt klubbhus.

Kr 500 000Forutsatt fullfinansiert prosjekt.

Rødøy Stå På

Bygging av sherpasti til Rødøyløva og Storsand, siste byggetrinn.

Kr 300 000Forutsatt fullfinansiert prosjekt.

Norges Blindeforbund

Innkjøp av båt for bruk på Hurdalssjøen i tilknytning til Hurdal syn- og mestringssenter.

Kr 750 000

Eidsberg stasjon velforening

Anlegning av ny trasé fra Eidsberg stasjon til plassen Myra.

Kr 200 000Forutsatt fullfinansiert prosjekt.

Ammehjelpen

Oppgradering av eksisterende nettsider.

Kr 170 000

Djevelportens Forening

Tilrettelegging av tursti mot Djevelporten og Fløya i Svolvær.

Kr 600 000Forutsatt fullfinansiering av trinn 1.

Narvik Skiklubb

Vedlikehold og oppgradering av gammel sti til Tøttadalen.

Kr 800 000Forutsatt fullfinansiering av trinn 1.

Olav Thons Legat

Donasjon.

Kr 30 000 000

Olav Thons DNT-stiftelse

Donasjon.

Kr 10 000 000