Tildelinger av allmennyttige formål 2018

Aktiv mot kreft

Pusteromsutstyr.

Kr 236 000

Norges Blindeforbund

Human Fussball på Evenes syn- og mestringssenter.

Kr 200 000

Svolvær lysets by

Lyssetting av fiskehjellene som er lokalisert langsmed moloen i Svolvær.

Kr 150 000

Gloster Gladiator 423 stiftelsen

Restaureringsarbeidet på jagerflyet Gloster Gladiator nr.423 fra den Norske Jagevingen - Fomebu .

Kr 1 000 000

Foreningen for Mosjøens forskjønnelse/Brurskanken Turlag

Prosjekt Helgelandstrappa. Foto: Cato Ravatsbakk.

Kr 250 000

Rye Nærmiljøpark

Skatepark i Trondheim.

Kr 200 000

Ljøbrekkas Vener

Restaurering av "Den Trondhjemske Postvei" over Ljøfjellet i Stranda kommune.

Kr 500 000

Olav Thons Legat

Donasjon.

Kr 30 000 000

Olav Thons DNT-stiftelse

Donasjon.

Kr 10 000 000

Bøkeskogen og Kilens venner

Videreutvikle belysningen i Bøkeskogen.

Kr 700 000Forutsatt fullfinansiert prosjekt.