Tildelinger av allmennyttige formål 2019

Aurland Kommune

Steinsetting av stien til Brekkefossen i Flåm.

Kr 300 000

Tana Jeger- og fiskeforening

Anskaffelse av en «kanopakke» med 7 kanoer og henger.

Kr 63 000

IL Fjellkameraterne, Bergen

Reparasjon av klubbens el-innebandystoler for funksjonshemmede.

Kr 300 000

Austevoll Helselag

Bygging av sti og steintrapp opp til kongegravene på Kongsfjellet på øya Selbjørn.

Kr 300 000Forutsatt fullfinansiering av prosjektet.

CK Valdres

Bygging av tur- og sykkelløyper på Leira i Valdres Aktivitetspark.

Kr 500 000Forutsatt fullfinansiering av prosjektet.

Sunnaasstiftelsen

Øremerket «Camp Spinal Sommer 2019».

Kr 400 000

Venelaget for «Stølsvegen i Kvanndal»

Del 2 av prosjektet for stølsvegen.

Kr 200 000Forutsatt fullfinansiering av delprosjekt 2.

Foreningen «Fraktefartøyet M/S Gamle Nyborg»

Øremerket til restaurering av tak på styrhus på M/S Gamle Nyborg.

Kr 200 000

Norske Redningshunder, avdeling «Bodø Lag»

Innkjøp av nødvendig utstyr til kurs og opplæring av nye hundeførere.

Kr 40 000

Gløgg 4H – Gapahuk på Tunheim

Opprettelse av sti og en gapahuk.

Kr 100 000Forutsatt fullfinansiering av prosjektet.

Bremanger Jeger og fiskeforening

Oppføring av hytte over Vingen i Nordfjord.

Kr 100 000Forutsatt fullfinansiering av prosjektet.

Todalen idrettslag

Opprettelse av turvei og tursti langs elva Toåa i Todalen.

Kr 200 000Forutsatt fullfinansiering av prosjektet.

Moskenes kommune

Ferdigstillelse av sherpasti til Reinbringen.

Kr 500 000Forutsatt fullfinansiering av prosjektet.

Hemsedal utmarksservice

Utbedring av stien til Skogshorn.

Kr 250 000Forutsatt fullfinansiering av prosjektet.

Levanger El-innebandy

Øremerket innkjøp av to korte spillevant.

Kr 99 526

Jomfruland fuglestasjon

Bygging av et nytt fugletårn, utkikks- og informasjonspunkt.

Kr 500 000Forutsatt fullfinansiering av prosjektet.

Gloster Gladiator 423 Stiftelsen

Istandsetting av motoren til flyet Gloster Gladiator 423.

Kr 500 000Forutsatt fullfinansiering av prosjektet.