Tildelinger av allmennyttige formål 2016

Frammuseet

Restaurering av polarskuten Gjøa.

Kr 5 000 000

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

Tilrettelegging uteområde.

Kr 300 000

Korsvoll skole

Forskerutstilling for barn.

Kr 125 000

Evenes syn- og mestringssenters venner

Tilrettelagt vei for bevegelseshemmede.

Kr 325 000

Grimstad FSK SJØ

Seilbåt til sjøspeidere.

Kr 363 000

Idrettslaget Koll

Ski, lysanlegg og benker/sittegruppe.

Kr 100 000

Mekkegruppa Aktivitetssenter Lillesand

Utstyr til arbeidsstasjoner.

Kr 150 000

Svolvær alpinklubb

Utvidelse skistua i Kongstind alpinsenter.

Kr 700 000

Strandvoldbruas venner

Gjenreisning av Strandvoldbrua i Trysil.

Kr 50 000

Midsund IL

Prosjekt Midsundtrappene.

Kr 500 000

Ups&Downs Romerike

Teatergruppe.

Kr 120 000