Tildelinger av allmennyttige formål 2017

Støtte til Bergens Skog- og Træplantningsselskap

Natursti med trapper opp til Ulriken.

Kr 250 000

Drammen Roklubb

Innkjøp av ny trenings-/konkurransebåt for yngre roere.

Kr 245 000

Friidrettsgruppa i Jølster idrettslag

Friidrettsutstyr til Skei stadion.

Kr 65 000

Gaular skyttarlag

Nytt feltanlegg.

Kr 200 000

IL Kolbukameratene, Toten

Nytt lysanlegg i ny lysløype.

Kr 200 000

Norsk Folkemuseum, Oslo

Opparbeidelse av naturlig arrondering rundt DNT-hytta Hovinkoia.

Kr 200 000

Selskabet for Oslo Byes Vel

Historisk skiltprogram.

Kr 500 000

Stølsvegen Venelag

Vedlikehold av gammel sti til Yksendalsstølen, Vaksdal, under forutsetning av fullfinansiering av trinn 1.

Kr 200 000

Venelaget for slepa mellom Osa og Hallingskeid

Til beste for ferdsel i fjellet på gamle stier.

Kr 200 000

Gjøvik & Brusveen skytterlag

Utbygging av anlegg for stang- og felthurtigskyting på Revhiholen skytebane.

Kr 150 000

Hole kommune

Opparbeidelse av lekeplass og innkjøp av to lekeapparater.

Kr 300 000

Moskenes kommune

Videre opparbeidelse av prosjekt sherpasti Reinebringen.

Kr 500 000

Rugsund kirke

Automatisk kimeanlegg.

Kr 200 000

Jugendstilsenteret i Ålesund

Digitalisering av Fürst-arkivet.

Kr 150 000

Høybråten og Stovner Idrettslag

Tilrettelegging av Liabratten tursti i Gjelleråsmarka, Oslo.

Kr 250 000

Ridderrennet

Fysisk utvikling og universell utforming av Riddercamp.

Kr 30 000

Skålastilaget i Stryn kommune

Reparasjon av sti til Skåla i Loen.

Kr 70 000

Bjørneparken

Delfinansiering av ny berg- og dalbane for den yngste aldersgruppen.

Kr 1 500 000

Torpa IL

Rehabilitering av lysløype.

Kr 200 000

Norges Blindeforbund

Human Fussball på Hurdal syn- og mestringssenter.

Kr 205 000