Allmennyttige formål 2018

Fikk 1 million til å restaurere historisk krigsfly

Olav Thon Stiftelsen har donert en million kroner som går til restaurering av et av Norges viktigste krigsfly under andre verdenskrig.

Gloster Gladiatro fra Kjeller 1939. Svart hvitt foto.
Kjeller 1939.
Foto fra: www.423.no

Flyet Gloster Gladiator 423 tilhørte den norske flyflåten som forsinket det tyske angrepet på Norge 9. april 1940. Flyet var stasjonert på Fornebu og var med på å skyte ned til sammen fem fiendtlige fly. Sammen med senkningen av Blücher bidro flyene til at kongen og regjeringen fikk nok tid til å flykte fra Oslo og kunne lede motstandskampen mot okkupasjonsmakten.

Olav Thon Stiftelsen har valgt å gi støtte til Gloster Gladiator 423-Stiftelsen som jobber for å få krigsflyet opp i lufta igjen. Initiativtagerne bak prosjektet ønsker å restaurere flyet for å ta vare på viktig norsk krigshistorie for fremtidige generasjoner.

Flyet skal settes tilbake til flydyktig stand og alle delene må lages for hånd i England.

Gloster Gladiator skjelett av et fly. Foto.
Kjeller 2012
Fotp fra: www.423.no

– Formålet med prosjektet er å fokusere på den viktige rollen flyvåpenet hadde ved angrepet på Norge 9.april 1940 og spesielt flyet Gloster Gladiator 423. Gloster Gladiator 423 var blant 7 fly som forsinket det tyske angrepet på Norge 9.april 1940. Flyene var stasjonert på Fornebu og skjøt ned 5 fiendtlige fly, hvorav 423 skjøt ned 2. Sammen med senkningen av Blücher ved Oscarsborg bidro flyene til at Konge og Regjeringen fikk tilstrekkelig tid å flykte fra Oslo og lede motstandskampen mot okkupasjonsmakten. Oscarsborg festning og Gloster Gladiator 423 er således viktige nasjonale symbol i kampen for et fritt Norge 9.april 1940. Prosjektet ønsker å ta vare på den viktige historien og flyet. Ved å gjøre det flydyktig vil det være tilgjengelig over hele landet. Flyet vil også styrke veteranflymiljøet på Kjeller og styrke flyplassens posisjon som arnestedet for norsk flyvning, skriver Gloster Gladiator 423-Stiftelsen på sin hjemmeside.