Artikler

Årets forskningsstøtte 2022

Støtter forskning på muskel- og skjelettsykdom

Olav Thon Stiftelsen går nå tungt inn i finansieringen av et nytt forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskel- og skjelettsykdommer.

Read article "Olav Thon Stiftelsen med storstilt støtte til forskning på muskel- og skjelettsykdommer"

This year's research awards

This year’s winners of the Olav Thon Foundation 2022

For the eighth consecutive year, the Olav Thon Foundation announce awards for research and teaching internationally and nationally, for 2022.

Read article "This year’s winners of the Olav Thon Foundation 2022"

Årets forskningspriser 2022

Årets vinnere av Olav Thon Stiftelsen 2022

For åttende år på rad deler Olav Thon Stiftelsen ut priser til internasjonal forskning og undervisning nasjonalt for 2022.

Read article "Årets vinnere av Olav Thon Stiftelsen 2022"

This year's research awards

This year’s winners of the Olav Thon Foundation 2021

For the seventh consecutive year, the Olav Thon Foundation announce awards for research and teaching internationally and nationally, as well as financial support for Nordic research in medicine and national student active research 2021.

Read article "This year’s winners of the Olav Thon Foundation 2021"

Årets forskningspriser 2021

Årets vinnere av Olav Thon Stiftelsen 2021

For syvende år på rad deler Olav Thon Stiftelsen ut priser til forskning og undervisning internasjonalt og nasjonalt, samt finansiell støtte til nordisk forskning i medisin og nasjonal studentaktiv forskning 2021.

Read article "Årets vinnere av Olav Thon Stiftelsen 2021"

Olav Thon Stiftelsens prisutdeling 2020

Torsdag 5. mars 2020 ble Olav Thon Stiftelsens årlige prisutdeling holdt i Universitetets Aula i Oslo.

Read article "Olav Thon Stiftelsens prisutdeling 2020"

This year's research awards

This year’s winners of the Olav Thon Foundation 2020

For the sixth consecutive year, the Olav Thon Foundation announce awards for research and teaching internationally and nationally, as well as financial support for Nordic research in medicine and national student active research 2020.

Read article "This year’s winners of the Olav Thon Foundation 2020"

Årets forskningspriser 2020

Årets vinnere av Olav Thon Stiftelsen 2020

For sjette år på rad deler Olav Thon Stiftelsen ut priser til forskning og undervisning internasjonalt og nasjonalt, samt finansiell støtte til nordisk forskning i medisin og nasjonal studentaktiv forskning 2020.

Read article "Årets vinnere av Olav Thon Stiftelsen 2020"

The International Research Award

2019 award-winner

Professor Lene Vesteraard Hau is the winner of the international research award 2019 of NOK 5 million for her research about light.

Read article "LENE VESTERGAARD HAU – ABOUT LIGHT"