Årets forskningspriser 2021

Årets vinnere av Olav Thon Stiftelsen 2021

For syvende år på rad deler Olav Thon Stiftelsen ut priser til forskning og undervisning internasjonalt og nasjonalt, samt finansiell støtte til nordisk forskning i medisin og nasjonal studentaktiv forskning 2021. Til sammen 26,5 millioner deles ut. 

Foto av Olav Thon.
Olav Thon under fjorårets prisutdeling. Foto: Gry Traaen

Olav Thon gratulerer årets prisvinnere og mottakere av forskningsstøtte.

De bistår alle med fremragende, vitenskapelige innsats på svært viktige områder.

Olav Thon, Styrets leder.

Den internasjonale forskningsprisen for 2021 tildeles:

Direktør og professor Dr. Eske Willerslev, Senter for geogenetikk, ved Københavns universitet i Danmark og Prince Philip Chair (professor) i økologi og evousjon ved University of Cambridge, Storbritannia.

Willerslev foreslås for sin fremragende, brede og originale forskning innen human evolusjon. Hans forskning har hatt stor innflytelse på andre fagfelt som f.eks. medisin, arkeologi og økologi.

Eske Willerslev er en evolusjonsgenetiker som har etablert nye forskningsfelt og forvandlet vår forståelse av human evolusjon, patogenevolusjon og miljøendringer. Hans forskning har hatt stor innflytelse også på andre fagfelt, som medisin, økologi, arkeologi og miljøvitenskap. Han fører effektivt oppsyn med 11 uavhengige forskningsgrupper i skjæringspunktet mellom genetikk, medisin, geologi og arkeologi. Forskningen fokuserer på å beskrive evolusjonære baner og prosesser som fører til genetisk oppbygging og arkitektur av hjernesykdommer som schizofreni, depresjon og ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder).

Den internasjonale forskningsprisener på NOK 5 millioner.

Nasjonal pris for fremragende undervisning tildeles:

1. Førsteamanuensis Sigrunn Eliassen (født 1972), Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen.

Sigrunn Eliassen ble ansatt som førsteamanuensis på Institutt for biovitenskap i 2016, og har allerede en imponerende vitenskapelig produksjon og prosjektledererfaring bak seg på tross av sin unge alder, akademisk sett. Forskningen hennes omkring evolusjon av samarbeid har blitt omtalt som banebrytende over to sider i Nature. Hun har veiledet flere doktorgradsstudenter og mange masterstudenter, og underviser et emne i såkalt atferdsøkologi. De siste årene har hun også hatt rollen som leder for undervisningsutvikling ved instituttet. Hun er en leder som har stått på for felleskapet og for å forbedre kvaliteten i undervisningen som andre gir – ikke minst våren 2020 ved nedstenging av campus hvor hun tok initiativ til og ledet en serie nettmøter for hele undervisningsstaben på instituttet.

2. Førsteamanuensis Anne Kveim Lie (født 1969), Institutt for helse og samfunn Universitetet i Oslo.

Anne Kveim Lie belønnes for sin innsats hvor hun i samarbeid med studenter og kollegaer har løftet undervisningsfaget samfunnsmedisin fra å være et mislikt fag blant studentene til å være et populært fag som engasjerer mange. Og dette skjedde før koronapandemien demonstrerte for hele verden at samfunnsmedisin er et fag med høy medisinsk relevans. Kveim Lie utmerkes også for sin studentaktiviserende og innovative innsats på undervisningsfeltet, for sin nyskapende tilnærming til brukermedvirkning i undervisning, for å ha samarbeidet både med studenter og pasienter om å lage god undervisning i samfunnsmedisin, og for å ha spilt en viktig mentorrolle for studenter gjennom flere år.

3. Førsteamanuensis Tobias Slørdahl (født 1982), Institutt for klinisk og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Tobias Slørdahl har vært initiativtaker og sterk pådriver for revidering av eksamensinnhold og eksamensform på medisinstudiet ved NTNU. Han har en pågående stor forskningsaktivitet innen medisinsk utdanningsforskning hvor han også inkluderer studenter som medforskere. Slørdahl er for øvrig en skattet foreleser og formidler av kunnskap både til studenter, kolleger og pasienter. Slørdahl var allerede i studietiden engasjert i utvikling av medisinstudiet og har hatt stort engasjement for utdanningsforskning gjennom egen undervisning, forskning og veiledning. For dette har han mottatt flere priser både internt ved NTNU og eksternt.

Den nasjonale prisen for fremragende undervisning er på NOK 500 000,- til hver vinner.

Finansiell støtte til nordiske forskning i medisin tildeles:

Olav Thon Stiftelsen gir forskningsstøtte til følgende to nordiske prosjekter i medisin i 2021:

1. Ny lokalbehandling av hoftebrudd ved benskjørhet. En regenerativ medisinsk tilnærming for å forbedre implantatfestet i ben med benskjørhet og begrense antall operasjoner.

Prosjektledere: Professor Lars Lidgren, Universitetet i Lund, Sverige og professor Ming Ding, Syd-Dansk universitet, Odense, Danmark. Prosjektmedarbeidere: Professor Magnus Tägil og phd md Deepak Raina, Lunds universitet, Sverige

Målet med prosjektet er å redusere antall nye operasjoner etter implantatoperasjoner hos eldre med hoftebrudd. De er et stort tverrvitenskapelig, samarbeidsorientert team som har utviklet nye og innovative strategier for å forhindre implantatsvikt på som er forbundet med sykelighet og dødelighet. Teamet vil også utvide studien til en benskjør sauemodell for å vurdere integrasjonen av beinimplantatet. Endelig foreslår de en forstudie av 40 pasienter som gjennomgår behandling for lårhalsbrudd. Selv om det siste forslaget kan være ambisiøst, viser de innledende dataene og merittene til dette fremragende teamet at det høyst sannsynlig er mulig å gjennomføre.

Prosjektet støttes med 10 millioner over 4 år.

2. Dekode sårbarhet og konnektivitet i motoriske nevroner i ALS (Amyotrofisk lateralsklerose).

Prosjektledere: Førsteamanuensis/gruppeleder Ioanna Sandvig, førsteamanuensis/gruppeleder Axel Sandvig, NTNU, Norge, ass. professor/dosent Eva Hedlund, Stockholm University, Sverige og samarbeidspartner Dr Rajeevkumar Nair Raveendran, Kavli Institute for Systems Neuroscience, NTNU .

Dette er et interessant prosjekt med fokus på amyotrofisk lateralsklerose – ALS. Forskerteamet er godt etablert i fagfeltet og har en utmerket merittliste fra tidligere studier. Poenget er at hurtigaktiverende motornevroner er mer utsatt for degenerasjon enn langsomme motornevroner, og sistnevnte utvikles raskt for å kompensere for raskt fibertap. De langsomme motornevronene karakteriseres i menneskevev for å identifisere molekylære mål for modulering av sårbarhet hos hurtigaktiverende motornevroner. Deretter identifiseres faktorer som påvirker sykdomsutbrudd og -spredning i sammenkoblede nettverk ved hjelp av en in vitro-modell av motornevroner og nevromuskulære knutepunkt. Endelig har søkerne som mål å bane vei for behandling av ALS med ny medisin, som utvikles basert på deres funn. Dette er et spennende prosjekt som viser potensialet og som har svært gode muligheter til å sørge for ny kunnskap om og behandlingsformer for ALS.

Prosjektet støttes med 10 millioner over 4 år.

Les pressemeldingen her.