Årets seremoni 2020

Mottakere av Olav Thon Stiftelsen 2020 blir tildelt prisen på en seremoni som avholdes i Universitetes Aula i Oslo, torsdag 5. mars kl. 18.00.

Olav Thon Stiftelsen deler årlig ut priser til personer og forskningsprosjekter som har utmerket seg spesielt innen sine fagområder i Norge og i utlandet. Olav Thon Stiftelsens første utdeling av fagpriser og forskningsstøtte foregikk i mars 2015.

Seremonien i Universitetets Aula 2019.
Fotograf: Terje Heiestad/UiO

I 2020 er tildelingen av pengene på til sammen 31 millioner kroner fordelt på én internasjonal forskningspris, 3 nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning, 2 nordiske forskningsprosjekter i medisin og 3 nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning.

«Seremonien var veldig hyggelig. Jeg håper den var til inspirasjon for alle de som vant prisene, og for de som kan vinne priser i fremtiden»

 Olav Thon under seremonien i 2018.

Årets program:

  • Prosesjon
  • Rektor Svein Stølen ønsker velkommen
  • Stiftelsens fagråd presenterer prisene
  • Leder av stiftelsens styre, Olav Thon, deler ut prisene
  • Musikalske innslag ved Ole Edvard Antonsen, Den norske Studentersangforening, Catharina Chen, og Frode Haltli og Bathos slagverkstrio: Håkon Drevland, Geir Strande Syrrist og Simen Brenden

Åpent for alle, velkommen!