Svein Stølen

Faglig hovedinteresse er uorganiske materialer, og spesielt sammenheng mellom struktur og egenskaper. Etter mange år med hovedfokus på termodynamikk, skiftet Svein Stølen faglig retning etter et forskningsopphold ved Universitetet i Bristol i 1999. Han har deretter i stor grad gjort modelleringsstudier men knyttet til eksperimentelle studier, og gjerne i samarbeid med kollegaer i inn og utland. Stølen har benyttet store internasjonale forskningsanlegg som f.eks. ESRF, og nasjonale infrastrukturer – spesielt tungregneanleggene.

Svein Stølen er opptatt av undervisning, og har et delansvar for opprettelsen av det tverrfaglige studieprogrammet Materialer, energi og nanoteknologi. Han har også vært engasjert i formidling av ulike art. I denne sammenheng er nettstedet www.periodesystemet.no vesentlig å trekke frem.