Fagråd for forskningspriser og forskningsstøtte

Fagråd for internasjonale forskningspriser og støtte til nordiske forskningsprosjekter:

Ole Petter Ottersen

Leder av fagrådet.
Rektor og professor i medisin ved Karolinska Institutet, Sverige.

Read article "Ole Petter Ottersen"

Liselotte Højgaard

Klinikksjef ved Rigshospitalet i København og professor i medisin ved Københavns universitet, Danmark.

Read article "Liselotte Højgaard"

Jan-Erling Bäckvall

Professor i organisk kjemi ved Stockholms universitet, Sverige.

Read article "Jan-Erling Bäckvall"

Fagråd for nasjonale priser for fremragende undervisning og støtte til studentrelaterte forskningsprosjekter:

Ole Petter Ottersen

Leder av fagrådet.
Rektor og professor i medisin ved Karolinska Institutet, Sverige.

Read article "Ole Petter Ottersen"

Kenneth Ruud

Prorektor for forskning og professor i teoretisk kjemi ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.

Read article "Kenneth Ruud"

Lise Øvreås

Professor i geomikrobiologi ved Universitetet i Bergen. Foto: Trond Isaksen.

Read article "Lise Øvreås"

Bjørnar Vold-Sarnes

Spesialrådgiver, sekretær for fagrådene, koordinator for samarbeidet mellom Olav Thon Stiftelsen og Universitetet i Oslo

Read article "Bjørnar Vold-Sarnes"

2015 - 2020

Utdelinger av fagpriser og forskningsstøtte

Olav Thon Stiftelsen ble etablert i desember 2013. Olav Thon Stiftelsen deler årlig ut priser til personer og forskningsprosjekter som har utmerket seg spesielt innen sine fagområder i Norge og i utlandet.

Read article "Utdelinger av fagpriser og forskningsstøtte 2020"