Fagråd for forskningspriser og forskningsstøtte, og faglig-vitenskapelig rådgiver

Fagråd for internasjonale forskningspriser og støtte til nordiske forskningsprosjekter:

Svein Stølen

Leder av fagrådet.
Rektor og professor i kjemi, Universitetet i Oslo. Foto: Morten Kanna-Hansen

Read article "Svein Stølen"

Liselotte Højgaard

Klinikksjef ved Rigshospitalet i København og professor i medisin ved Københavns universitet, Danmark.

Read article "Liselotte Højgaard"

Jan-Erling Bäckvall

Professor i organisk kjemi ved Stockholms universitet, Sverige.

Read article "Jan-Erling Bäckvall"

Fagråd for nasjonale priser for fremragende undervisning og støtte til studentrelaterte forskningsprosjekter:

Svein Stølen

Leder av fagrådet.
Rektor og professor i kjemi, Universitetet i Oslo. Foto: Morten Kanna-Hansen

Read article "Svein Stølen"

Hilde Grimstad

Professor i medisin, NTNU, Trondheim. Foto: Geir Mogen.

Read article "Hilde Grimstad"

Lise Øvreås

Professor i geomikrobiologi ved Universitetet i Bergen. Foto: Trond Isaksen.

Read article "Lise Øvreås"

Bjørnar Vold-Sarnes

Spesialrådgiver, sekretær for fagrådene, koordinator for samarbeidet mellom Olav Thon Stiftelsen og Universitetet i Oslo

Read article "Bjørnar Vold-Sarnes"

Faglig-vitenskapelig rådgiver

Ole Petter Ottersen

Faglig-vitenskapelig rådgiver
for Olav Thon Stiftelsen. Rektor og professor i medisin ved Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Read article "Ole Petter Ottersen"

2015 - 2022

Tidligere utdelinger av fagpriser og forskningsstøtte

Olav Thon Stiftelsen ble etablert i desember 2013. Olav Thon Stiftelsen deler årlig ut priser til personer og forskningsprosjekter som har utmerket seg spesielt innen sine fagområder i Norge og i utlandet.

Read article "Utdelinger av fagpriser og forskningsstøtte 2022"