Årets seremoni 2019

Mottakere av Olav Thon Stiftelsen 2019 blir tildelt prisen på en seremoni som avholdes i Universitetes Aula i Oslo, torsdag 7. mars kl. 18.00.

Oversiktsbilde av seremoni i Universitetets Aula 2018.
Seremonien i Universitetets Aula 2018.
Fotograf: Katrine Lunke/APELAND

Olav Thon Stiftelsen deler årlig ut priser til personer og forskningsprosjekter som har utmerket seg spesielt innen sine fagområder i Norge og i utlandet. Olav Thon Stiftelsens første utdeling av fagpriser og forskningsstøtte foregikk i mars 2015.

I 2019 er tildelingen av pengene på til sammen 33 millioner kroner fordelt på én internasjonal forskningspris, 3 nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning, 2 nordiske forskningsprosjekter i medisin og 4 nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning.

«Seremonien var veldig hyggelig. Jeg håper den var til inspirasjon for alle de som vant prisene, og for de som kan vinne priser i fremtiden»

 Olav Thon under seremonien i 2018.

Årets program:

  • Prosesjon
  • Rektor Svein Stølen ønsker velkommen
  • Stiftelsens fagråd presenterer prisene
  • Leder av stiftelsens styre, Olav Thon, deler ut prisene
  • Musikalske innslag ved Ole Edvard Antonsen, Håkon Kornstad, Ragnhild Hemsing, Hallgrim Hansegård og Den norske Studentersangforening

Åpent for alle, velkommen!