Artikler

Article as seen in Nature 2017

Olav Thon Foundation

An old viking rewards excellent science.

Read article "AN OLD VIKING REWARDS EXCELLENT SCIENCE"

Forskningspris

Vinner 2018

Den finske professoren Riitta Hari ble tildelt den internasjonale forskningsprisen på fem millioner kroner for sin forskning på hjernen.

Read article "Fakta om Riitta Hari og hennes forskning"