Utlysning for 2016

Olav Thon Stiftelsens internasjonale forskningspris innen matematiske/naturvitenskapelige og medisinske fag

NOK 5 millioner

Prisen kan gå til forskere fra hele verden og kan deles mellom to, helt unntaksvis tre personer.

Innen medisin vil det være ønskelig at geriatri blir viet særlig oppmerksomhet.

Det er ikke gitt føringer for prisen innen matematiske/naturvitenskapelige fag.

Kandidater til prisen kan kun nomineres av medlemmer fra nasjonale vitenskapsakademier innen fagfeltene som er nevnt over.

Olav Thon Stiftelsens støtte til nordiske forskningsprosjekter i medisin

NOK 20 millioner

Maksimalt støttebeløp er NOK 2,5 millioner per år for inntil 4 år.

Støtten er forbeholdt forskere knyttet til medisinske fagmiljøer ved nordiske universiteter eller andre tilsvarende vitenskapelige institusjoner i Norden.

Ved årets utlysning er forskning på sykdommene alzheimers og/eller parkinsons prioritert.

Forskningssamarbeidet må være mellom institusjoner i minst to nordiske land.

Olav Thon Stiftelsens nasjonale faglige priser innen naturvitenskap og medisin

Inntil 10 priser

NOK 500 000 hver

Fremragende undervisning av studenter innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde ved norske læresteder

Prisen kan tildeles norske og utenlandske akademiske forskere som yter fremragende undervisning av studenter innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde ved norske læresteder.

Forskningsprosjekter ved norske læresteder

Midler kan også utdeles til forskningsprosjekter, under forutsetning om videreformidling av den ervervede kunnskap ved norske læresteder.