Hilde Grimstad

Hilde Grimstad er professor i allmennmedisin og atferdsmedisin ved Institutt for samfunnsmedisin og helsevitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Trondheim, Norge. Hun leder PLUS, fakultetets støtte for pedagogikk, læring og undervisning.

Grimstad ble utdannet lege i 1987 ved Universitetet i Trondheim, seinere NTNU. I 2000 avla hun doktorgrad ved Det medisinske fakultet, NTNU. Hun har vært tilsatt på universitetet fra 1992, først som stipendiat, og fra 2016 som professor.

I årene 2005–2009 var hun instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU. I 2009–2017 var hun prodekan for utdanning ved Det medisinske fakultet, Fakultet for medisin og helsevitenskap fra 2017.
Grimstad har forskningsaktivitet innen kvinnehelse, kommunikasjonsundervisning for medisinstudenter, og forskning på medisinsk og helsefaglig utdanning. Som lege har Grimstad erfaring fra allmennmedisin.

Grimstad har undervist både medisinstudenter og andre helseprofesjoner i kommunikasjon med pasienter, i grunnleggende kliniske ferdigheter og andre medisinske tema. I undervisningen benytter hun studentsentrerte og studentaktiviserende metoder. Undervisningen hennes er nå knyttet til utdanningsfaglig kompetanse hos både studenter og universitetsansatte.

I 2003 ble hun sammen med kollega Jørgen Urnes tildelt Det medisinske fakultets, NTNU, undervisningspris for arbeidet med Lege-Pasientkurset.

Fra 2018 er hun leder for programgruppen for medisinutdanning i det nasjonale RETHOS-prosjektet, Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene. I 2018-19 ledet hun Kunnskapsdepartementets ekspertgruppe, Grimstadutvalget, som utredet muligheten for å øke antall medisinstudenter og studieplasser i Norge.

Grimstad er nestleder i styret ved Helse Nord-Trøndelag fra 2016. Hun var medlem i styret ved St Olavs Hospital fra 2006 og nestleder i styret fra 2010 til 2016. Fra 2013 er hun medlem av fakultetsstyret ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU. Hun er styremedlem i Fondsstiftelsen ved St Olavs Hospital.