Bjørnar Vold-Sarnes

Spesialrådgiver, sekretær for fagrådene og koordinator for samarbeidet mellom Olav Thon Stiftelsen og Universitetet i Oslo.

Arbeidsområder

 • Ledelse av Enhet for bedriftshelsetjeneste (BHT)
 • Ledelse og koordinering av større strategiske arrangement
 • Håndtering av særlige saker for universitetsledelsen
 • Kontaktperson for protokollære spørsmål, inkl. kontakt til statsråd, departementer mv. (for rektor/universitetsdirektør)
 • Koordinator for samarbeidet mellom Olav Thon Stiftelsen og Universitetet i Oslo
 • Ad hoc

Bakgrunn

 • Administrasjonssjef Enhet for intern administrasjon (Ledelse og støttetjenester/LOS)
 • Administrasjonssjef i Kommunikasjonsavdelingen
 • Fungerende ass. universitetsdirektør
 • Fakultetsdirektør ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • Avdelingsleder og senere kontorsjef ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Cand.polit. fra UiO med fagene pedagogikk, sosialpedagogikk, nordisk og sosialantropologi
 • Diverse lederkurs, bl.a. Solstrandprogrammet 1998
 • Styreleder fra 2006-2012 i Digforsk a/s (en bedrift i UNIRAND as.),
 • UiOs representant i Stiftelsen Chateau Neuf.